Privacy statememt

Privacy statement Pod Logistics & Warehousing

 
 1. Inleiding
  Pod Logistics & Warehousing hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze kunnen delen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetten en -voorschriften te verwerken en te beschermen.

 2. Welke gegevens verzamelen we?
  Pod Logistics & Warehousing kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer), bedrijfsinformatie, en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren en aan uw behoeften te voldoen. We verzamelen alleen de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 3. Hoe gebruiken we uw gegevens?
  We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze logistieke en opslagdiensten aan te bieden en uit te voeren, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor administratieve doeleinden, communicatie met u over onze diensten, facturering en om u op de hoogte te houden van belangrijke updates.

 4. Hoe beschermen we uw gegevens?
  Pod Logistics & Warehousing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. We beperken de toegang tot uw gegevens tot die medewerkers die deze nodig hebben om onze diensten te leveren en te ondersteunen.

 5. Delen van uw gegevens
  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor de bovengenoemde doeleinden. Dit kan omvatten:

  Dienstverleners: we kunnen derde partijen inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals transportbedrijven, IT-  serviceproviders of betalingsverwerkers. Deze partijen hebben alleen toegang tot uw gegevens die nodig zijn om de betreffende diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

  Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw gegevens delen met autoriteiten of andere instanties wanneer dit wettelijk vereist is of om te voldoen aan een juridische verplichting.

  We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 6. Uw rechten
  U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens.
 7. Bewaartermijn
  We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 8. Contactgegevens

  Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

  Adres: Nieuwesluisweg 190, 3197KV Rotterdam, Haven nummer 5033
  E-mail: info@podlogistics.nl
  Telefoonnummer: +31 (010) – 74 02 500

 9. Wijzigingen in de privacyverklaring
  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze privacy praktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.